Dormizer

Roku 1872 zakoupil továrník a velkostatkář Jacob Dormizer (1821-1904), člen pražské židovské obce, člen zdejší obchodní komory a majitel paláce v Panské ulici v Praze, velkostatek a zámek Tulešice u Moravského Krumlova. Nejvyšším rozhodnutím z 29. března 1875 jej císař František Josef I. bez taxy povýšil do šlechtického stavu a listinou ze 2. září 1875 mu byl udělen čestný titul šlechtic (Edler), predikát z (von) a erb:
 
Polcený štít. Pravé pole je modré se stříbrnou patou, na které stojí stříbrný lev s červeným jazykem. Levé pole je červené se zlatou hlavou. V červeném poli se vidí na zeleném pahorku stojící stříbrná věž s cimbuřím s otevřenou branou převýšenou třemi střílnami (2:1). Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s modro-stříbrnými a červeno-zlatými přikrývadly. Klenotem je zlatá hvězda mezi stříbrno-modře a zlato-červeně dělenými otevřenými křídly.

Jacob se oženil s Pauline Jerusalemovou šlechtičnou ze Salemfelsu (1832-1910), jejíž otec Leopold patřil mezi nejvýznamnější osoby a největší mecenáše pražské židovské obce. Jacob zemřel roku 1904 v jihotyrolském Meranu. Statek Tulešice držel rod až až do roku 1912.
 
Jméno rodiny bylo někdy též chybně psáno jako „Dormitzer“.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com