Doppler

(Gustav) Adolf Doppler se narodil v Praze na Starém Městě 6. dubna 1840 učiteli matematiky na c. k. reálné škole Christianu Dopplerovi (*1803, Salzburg) a jeho manželce Mathilde. U příležitosti jeho odchodu na trvalý odpočinek jej coby sekčního šéfa na ministerstvu železnic povýšil císař František Josef I. nejvyšším rozhodnutím ze dne 1. ledna 1909 do rytířského stavu. Listinou danou ve Vídni 27. října 1909 mu udělil predikát Ritter von a erb:

Dělený štít. Nahoře je ve zlatě černý cválající kůň s okřídlenými spěnkami na zadních nohou, který dští z nozder oheň. Dole v modrém vyniká z paty štítu horský řetězec o třech skalnatých vrcholech, z nichž postranní převyšují prostřední, nad horami je souhvězdí Orion ze šesti zlatých hvězd. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí černá orlice s červeným jazykem, přikrývadla černo – zlatá; II. rostoucí stříbrný lev s červeným jazykem, přikrývadla modro – stříbrná.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com