Dominiković

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 27. května 1875 císař František Josef I. povýšil do šlechtického stavu Philippa Dominikoviće, statkáře v Metkovići v Dalmácii. Do své smrti povýšený nepožádal o vydání listiny. Ta byla vydána až 11. prosince 1895 jeho dětem Matthäusovi narozenému v Makarsce roku 1842, Germanovi narozenému v Metkovići roku 1847, Marii narozené 1849, Aloisii narozené roku 1851 a Johanně narozené roku 1857. Listinou byl sourozencům von Dominiković udělen erb:

Zúženým stříbrným břevnem dělený štít. Nahoře je v modrém zlatý okřídlený orlí spár držící meč se zlatým jilcem a záštitou provázený v pravém horním rohu dovnitř obráceným stříbrným půlměsícem. Dole v červeném vychází zpoza zeleného trojvrší zlaté slunce. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je okřídlený pařát ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com