Dőmény ze Strahlfelsen

Císař Karel I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 4. srpna 1917 Leopolda Dőményho, doktora medicíny a císařského radu, ředitele Ambulančního a jubilejního špitálu Františka Josefa ve Vídni, rytíře řádu Železné koruny III. tř. a řádu Františka Josefa, držitele Důstojnického čestného vyznamenání Červeného kříže s válečnou dekorací, čestné Medaile za čtyřicetiletou věrnou službu a Jubilejní pamětní medaile pro ozbrojenou moc, do šlechtického stavu. Listinou z 5. září 1917 mu udělil titul Edler, predikát von Strahlfelsen a erb:

Dělený štít. Nahoře v modrém vyniká z přirozené skály nahá paže držící v dlani zlatou misku, z níž pije přirozeně zelený had ovinutý kolem paže; z horního pravého rohu září zlaté slunce. Dole ve zlatě je červená špice se zlatou růží provázená vpravo červenou hvězdou a vlevo červenou lilií. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené zlato – modře, levé zlato – červeně, mezi nimi vyniká nahá paže držící svisle vzpřímený meč se zlatým jilcem a záštitou obtočený přirozeně zeleným hadem s červeným zahroceným jazykem. Pod štítem se vine modrá páska se zlatou devizou ALIIS INSERVIENDO CONSUMOR.

Leopold Dőmény se narodil 9. ledna 1845 v Hárságy v Uhrách v židovské rodině Lázára Deutsche a Kláry Adler jako Lipman Deutsch. Změna příjmení mu byla povolena výnosem uherského ministerstva vnitra roku 1883. 6. května 1875 se ve Fünfhausu oženil s Mathildou Friedman (*17. června 1854, Prostějov; +10. ledna 1940, Vídeň). Jejich syn Paul (*13. března 1876) se nechal 27. července 1897 pokřtít. Zemřel 21. března 1944 v Terezíně.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com