Domac de Privlaka

Listinou danou ve Vídni 14. ledna 1902 císař František Josef I. povýšil Jánose Domace, penzionovaného podplukovníka, za více jak třicet let služby v armádě s účastí na taženích do Itálie roku 1859 a 1866 a na okupaci Bosny roku 1878, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát privlakai (de/von Privlaka) a erb:

Polcený štít. Vpravo je v červeném mezi dvěma stříbrnými břevny zlatá osmihrotá hvězda. Vlevo ve zlatě je černé křídlo. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, červené, stříbrné a modré.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 456, 62-64 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com