Dolfin

Císař Ferdinand I. povýšil nejvyšším rozhodnutím z 18. května 1841 Leonharda Dolfina do šlechtického stavu. Listinou ze 17. srpna 1841 mu udělil predikát von a erb:

V modrém štítě jsou pod sebou tři zlatí delfíni. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je pět per, střídavě tři modrá a dvě zlatá.


Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com