Doležal von Dohlenfels

Johann Doležal se narodil roku 1844 ve Znojmě. Do armády narukoval 1. října 1860 v nejnižší hodnosti k pěšímu pluku č. 8. Od 1. listopadu 1860 je u tohoto pluku kadetem a jako kadet přechází 15. července 1862 k pěšímu pluku č. 10. Tam se stává 1. května 1866 poručíkem a 1. listopadu 1874 nadporučíkem. V této hodnosti je převelen 1. května 1876 k pěšímu pluku č. 80, v jehož řadách ho čeká 1. listopadu 1880 povýšení na hejtmana 2. třídy. 1. listopadu 1882 je přeložen k pěšímu pluku č. 52 a 1. ledna 1883 k pěšímu pluku č. 99. 1. května 1884 je povýšen na hejtmana 1. třídy a 1. května 1892 na majora. Spolu s přeložením k 57. pěšímu pluku je 1. listopadu 1896 povýšen na podplukovníka, plukovníkem je jmenován 1. května 1900. Přesně po 40 letech služby, byť se účastnil tažení roku 1866, žádá 1. října 1900 o povýšení do šlechtického stavu. Císař František Josef I. tak učinil listinou ze dne 22. prosince 1900, kterou mu zároveň udělil titul Edler, predikát von Dohlenfels a erb:

Polcený štít. Vpravo je v černém polovina zlatého orla s červenou zbrojí a jazykem. Vlevo v modrém je stříbrné břevno provázené nahoře přirozenou kavkou stojící na černé skále vynikající z horního okraje břevna, a dole volně postavenou stříbrnou okrouhlou věží o čtyřech stínkách prolomenou černou bránou a dvěma černými okny pod sebou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a černo – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí stříbrný gryf s červeným jazykem držící v pravém pařátu meč se zlatým jilcem a záštitou, v levém dělovou kouli.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com