Dóczy de Német-Keresztúr

Na základě řádu Železné koruny III. třídy uděleného roku 1876 povýšil císař František Josef I. nejvyšším rozhodnutím daným v Schönbrunnu 8. června 1878 Lajose Dóczyho (1845-1919), sekčního radu na společném ministerstvu zahraničí, do uherského šlechtického stavu. Po udělení řádu Železné koruny II. třídy roku 1886 téhož povýšil nejvyšším rozhodnutím daným ve Vídni 13. března 1900 do stavu svobodných pánů. Diplom byl vydán v Budapešti 12. května 1900 a Lajosi Dóczymu byl spolu se synem Péterem Gyulou narozeným v mezitím rozloučeném manželství s Helenou Mayer von Gunthof (proto není v listině uvedena) udělen predikát német-keresztúri (de/von Német-Keresztúr), titul Nagyságos spolu s postavením magnáta a erb:

Modrý štít se stříbrnými cvikly s černým šikmým resp. kosmým břevnem v horních rozích, v němž po zvlněném moři doprava pluje člun, v kterém stojí doprava obrácený nahý blonďatý mladík s bedry ovinutými bílým vellem, který hledí a pravou rukou ukazuje ke zlaté hvězdě dotýkající se pravého cviklu, zatímco v levici svírá kormidelní páku. Na štítě koruna svobodných pánů a na ní korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a černo – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je přirozená rozkřídlena sova en face. Štítonoši jsou dva stříbrní pegasové na zlaté arabesce, z níž dolů splývá modrá páska se stříbrnou devizou AD SIDERA VULTUS.Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com