Doctor z Hohenlangen

Moritz (1862-1929) pocházel z náchodské židovské rodiny a byl synem podnikatele Hermanna Doctora. Jeho otec ve městě provozoval mechanickou přádelnu a apreturu, jíž později zdědil jeho starší syn Eduard (1858-1926), od roku 1911 rytíř Doctor.
 
Stejně jako jeho otec i bratr se také Moritz zabýval podnikáním v textilním průmyslu. Roku 1899 založil c. k. privilegovanou mechanickou tkalcovnu a apreturu v Prostředním Lánově u Trutnova Moritze Doctora (k. k. priv. Mittellangenauer mechanische Weberei und Appretur, Moritz Doctor) a byl také majitelem uherského bavlnářského závodu v Szombathely (Szombathelyer Ungarische Baumwollindustrie). Jeho firmy, ve kterých pracovalo na 700 dělníků, produkovaly především barvené prádlo a levné druhy ložního prádla, jež bylo vyváženo na Balkán. Za své zásluhy o rozvoj zalitavského hospodářství byl jmenován královským uherským komerčním radou. Později získal i titul císařského rady a byl mu udělen řád Železné koruny III. třídy.
 
Eduard svůj podnik řídil z Vídně, kde bydlel na Stubenringu a vlastnil obytný dům na Uchatiusgasse 4. Roku 1895 se oženil s Josefine Vogelovou (1874/75-1946), dcerou velkoprůmyslníka a císařského rady Friedricha Vogela a Nanette rozené Pollakové. V manželství se narodila jediná dcera Renée Margarethe (1897-?).
 
Nejvyšším rozhodnutím z 1. května 1912 jej císař František Josef I. bez taxy povýšil do šlechtického stavu. Ještě koncem téhož měsíce požádal Doctor o vydání listiny, čestný titul šlechtic a udělení predikátu Hohenlangen, Langenau nebo Hohhenau, které možná odkazovaly na jeho podnik v Prostředním Lánově (něm. Mittellangenau). Diplomem z 8. června 1912 byl Moritzi Doctorovi udělen predikát šlechtic z Hohenlangen (Edler von Hohenlangen) a erb:
 
Zlato-modře polcený štít. V pravém poli je rostoucí černá orlice se zlatou zbrojí a červeným jazykem. V levém poli se vidí zlaté břevno, nad kterým je stříbrná lilie a pod ním pak z lesa v patě štítu vyrůstá skalnaté trojvrší. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s modro-zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě otevřená modrá křídla se zlatým břevnem, mezi nimiž je zlatá růže.
 
Po nobilitaci byl Doctor jmenován prezidiálním radou rakousko-uherské obchodní komory ve Vídni. Když bylo po rozpadu monarchie roku 1918 zrušeno šlechtictví, užívala rodina jména Doctor-Hohenlangen. Významné postavení si Moritz udržel i v meziválečné éře, kdy zastával funkci viceprezidenta československé obchodní komory ve Vídni. Častým hostem v jeho domě na počátku 20. let býval Edmund Gleise von Horstenau (1882-1946), tehdy student historie na vídeňské univerzitě. Když Moritz roku 1929 zemřel, zdědila majetek na území Československa jeho žena Josefine. Po rozbití Československa a vzniku Protektorátu Čechy a Morava jí byl arizován.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com