Dobrowsky von Donnerschild

Karl Dobrowsky se narodil roku 1786 ve Falknově (dnes Sokolov). Do armády vstoupil 9. září 1801 jako kadet u pěšího pluku Wellington č. 42. 1. září 1805 se stává fendrychem, 16. února 1809 podporučíkem a 1. září 1809 nadporučíkem. Spolu s povýšením na místokapitána je 1. prosince 1813 přeložen k pěšímu pluku Erzherzog Rainer č. 11. 1. listopadu 1814 se vrací ke 42. pěšímu pluku, v jehož řadách dosahuje 1. září 1821 hodnosti hejtmana. Účastnil se všech válečných tažení počínaje rokem 1805, v bitvě u Aspern roku 1809 byl raněn, v letech 1813 a 1814 působil jako adjutant polního podmaršálka svobodného pána von Wimpffen a bojoval u Drážďan, Chlumu a Lipska, kde byl pod ním zastřelen kůň. Při tažení do Francie byl těžce zraněn v boji u St. Georges de Renant při dobytí vesnice Lagè Lonsard. 17. února 1811 se oženil s Margarethe John a měl s ní jednoho syna a tři dcery. Za více jak 30 let služby v armádě s účastí v boji s nepřítelem jej císař František I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 20. dubna 1832 do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 6. října 1832 mu udělil predikát von Donnerschild a erb:

Dělený štít. Nahoře v červeném spočívá na dělící linii obrněná paže držící meč se zlatým jilcem a záštitou. Dole v modrém je zlatý kráčející korunovaný lev s červeným jazykem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí černá orlice s červeným jazykem a se zlatými iniciálami F. I. na hrudi.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com