Dobos de Marczinfalva

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 18. června 1882 a listinou danou v Schönbrunnu 18. července 1882 císař František Josef I. udělil Miklósi Dobosovi, kapitánu 34. pěšího pluku, Kálmánu Dobosovi, nadporučíku 36. honvédského praporu, Istvánu Dobosovi, faráři v Domoszló, Imremu Dobosovi, slúžnému v Dadě a Jánosi Dobosovi, statkáři v Ramocsaháze, predikát marczinfalvi (de/von Marczinfalva) a erb:

V černém štítě je zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou, přes vše je položeno červené břevno se třemi stříbrnými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je černá orlice s červeným jazykem.

Királyi Könyvek, 68. kötet, 506, 656-658 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com