Dobler

Císař František Josef I. povýšil 6. února 1872, na základě Řádu Železné koruny III. třídy uděleného vlastnoručním listem ze dne 25. prosince 1871 za dlouholetou službu, Morize Doblera, sekčního radu na ministerstvu financí narozeného ve Vídni 10. června 1809, do rytířského stavu, udělil mu predikát Ritter von a erb:

V modrém štítě je stříbrné vlnité břevno provázené dvěma stříbrnými liliemi. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenoty: I. rostoucí stříbrný orel; II. rostoucí stříbrný jednorožec. Pod štítem se vine modrá páska se stříbrnou devizou VERITAS VINCIT.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com