Djurisich von Bruckenheld

Arsenie Djurisich vstoupil 25. ledna 1788 jako vojín do německého banátního hraničního pěšího pluku č. 12. 28. března 1791 se stává plukovním kadetem, 1. srpna 1791 desátníkem, 11. února 1796 šikovatelem, 1. dubna 1797 fendrychem, 15. září 1799 podporučíkem, 16. září 1800 nadporučíkem, 1. května 1809 místohejtmanem a 26. srpna 1809 hejtmanem. Se svým plukem se účastnil deseti vojenských kampaní, nejvíce se vyznamenal v říjnu 1799, kdy s polovinou roty hájil most u Heidelbergu proti pětinásobné přesile nepřátel. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji jej císař František I. listinou danou ve Vídni 19. července 1820 povýšil do šlechtického stavu, udělil mu titul Edler, predikát von Bruckenheld a erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. v modrém je u pravého spodního okraje zelený pahorek, na němž stojí pevnost o dvou věžích prolomených bránou, od nichž se přes řeku táhne kamenný most o jednom oblouku končící na protějším břehu u zdi pevnosti bez věží, most je převýšen zlatou hvězdou převýšenou stříbrným půlměsícem obráceným rohy vzhůru. 2. a 3. v červeném je do středu obrácená obrněná paže držící šavli se zlatým košem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí obrněný muž s knírem, piklhaubnou s červenými pery držící v pravé ruce šavli se zlatým košem.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com