Dittrich von Wichtloff

Na základě rytířského kříže Leopoldova řádu uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 5. července 1883 císař František Josef I. listinou danou ve Vídni 6. února 1884 povýšil do rytířského stavu Josepha Dittricha narozeného roku 1817 v Šumperku, dvorního radu a prezidenta krajského soudu v Samboru, udělil mu predikát rytíř/Ritter Dittrich von Wichtloff a erb:

V červeném štítě nad zlatým, nepřepásanou lilií zakončeným hrotem v patě štítu paže v modrém nabíraném rukávu se zlatou manžetou držící zlaté miskové váhy v rovnováze. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s červeno – zlatými přikrývadly. Klenoty: I. dvě složená křídla, přední červené, zadní zlaté, mezi nimi vyniká předloktí v modrém rukávu se zlatou manžetou držící meč se zlatým jilcem a záštitou; II. dvě složená křídla, přední červené s vynikající lilií ze štítu, zadní zlaté.

 

Michal FIALA - Jan ŽUPANIČ

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com