Dittrich von Dittrichfels

Listinou danou 26. října 1776 císařovna Marie Terezie povýšila do rytířského stavu Johanna Ferdinanda Dittricha, apelačního radu Haličsko-vladiměřského království původem ze Šumperku, udělila mu predikát von Dittrichfels a erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. v modrém na špičce přirozené skály svisle stojí stříbrný paklíč očkem dolů a zubem doleva. 2. a 3. ve zlatě černá, do středu obrácená orlice s červeným jazykem. Na štítě spočívají dva korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dva rohy, pravý dělený stříbrno – modře, levý opačně, mezi nimi orlice ze štítu, přikrývadla modro – stříbrná; II. dvě rozevřená křídla, pravé dělené zlato – černě, levé opačně, mezi nimi skála s paklíčem ze štítu, přikrývadla černo – zlatá.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com