Dittrich (1887)

Gustav Dittrich se narodil roku 1834 v Šumperku. Do armády vstoupil 28. června 1849 jako vojín ex propriis k pěšímu pluku č. 54. 6. října 1849 se stává svobodníkem, 6. listopadu 1849 desátníkem, 21. října 1852 podporučíkem 2. třídy a 4. srpna 1854 poručíkem 1. třídy. V hodnosti nadporučíka je 5. dubna 1859 převelen k pěšímu pluku č. 61, hejtmanem 2. třídy se stává 12. července 1859. V této hodnosti 1. února 1860 přechází k pěšímu pluku č. 23 a 1. listopadu 1860 k praporu polních myslivců č. 30, v jehož řadách dosahuje 27. února 1864 hodnosti hejtmana 1. třídy. K 1. květnu 1869 je přeložen k praporu polních myslivců č. 7, 1. září 1870 k praporu polních myslivců č. 8 a 1. června 1871 k mysliveckému praporu č. 6. Spolu s povýšením na majora přechází 1. listopadu 1875 k pěšímu pluku č. 56. Jakožto nadpočetný tohoto pluku učí od 20. prosince 1876 na c. k. vojenské akademii ve Wiener Neustadtu a tamže je 1. května 1880 povýšen na podplukovníka. 1. září 1882 vstupuje do řad pěšího pluku č. 13, kde je 1. května 1884 povýšen na plukovníka. 22. listopadu 1884 je umístěn u pěšího pluku č. 84. K 1. květnu 1886 je poslán na dovolenou s prozatímním výslužným na jeden rok, 1. května 1887 je mu dovolená prodloužena o další rok. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v bitvě u Magenty a Solferina roku 1859 a u Hradce Králové roku 1866 jej císař František Josef I. povýšil 15. července 1887 do šlechtického stavu, udělil mu titul Edler, predikát von a erb: Č

tvrcený štít. 1. a 4. ve zlatě polovina černého orla s červenou zbrojí a jazykem. 2. a 3. v červeném stříbrná lilie. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí obrněný muž s knírem a s třemi pery, jedním zlatým mezi dvěma černými, držící v pravici meč se zlatým jilcem a záštitou a s červenou lilií na hrudi.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com