Dittmann von Vendeville

Albrecht Dittmann se narodil v Praze roku 1822 (dle konskripčního archu 1825). Do armády vstupuje 11. dubna 1840 jako mimořádný kadet podkanonýr k pluku polního dělostřelectva č. 1, 6 října 1840 se stává kadetem kanonýrem. 1. září 1842 je přeložen k bombardýrskému sboru jako bombardýr, kadetem je zde od 1. ledna 1846. K 1. pluku polního dělostřelectva se vrací v hodnosti podporučíka 26. června 1848, na nadporučíka je povýšen 1. srpna 1849. 1. listopadu 1849 je převelen k 5. pluku polního dělostřelectva, k 1. pluku se vrací podruhé 1. prosince 1849. Spolu s přeložením k dělostřeleckému pluku č. 9 je 1. srpna 1854 povýšen na hejtmana 2. třídy, hejtmanem 1. třídy se stává 1. října 1857. Roku 1849 se účastnil bojů proti vzbouřencům v Uhrách. 26. - 27. února se podílel na bitvě u Kápolny, 4. dubna u Tapióbicske, 6. dubna u Isaszégu, 14. dubna u Rakose a 7. června u Kacse. Další válečné zkušenosti získal roku 1859 v bojích u Coma, Castenedola, pak 24. června 1859 v bitvě u Solferina, po níž byl přesunut se svou baterií k hájení cesty mezi Geidizellem a Medole. Za zásluhy mu císař František Josef I. 15. srpna 1859 udělil Řád Železné koruny III. třídy, na jehož základě jej 23. dubna 1862 povýšil do rytířského stavu, udělil mu predikát Ritter Dittmann von Vendeville (rytíř Dittmann z Vendeville) a erb:

V modrém štítě na červené patě se stříbrnou lilií mezi dvěma stříbrnými hvězdami stojí stříbrný, černě kvádrovaný hrad sestávající se ze dvou postranních věží se špičatou střechou a nižší cimbuřovou zdí mezi nimi, každá věž je prolomena jedním otevřeným oknem, zeď je prolomena otevřenou bránou. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí stříbrný jednorožec s červeným jazykem, přikrývadla modro – zlatá; II. tři pera, jedno stříbrné mezi dvěma červenými, přikrývadla červeno – stříbrná.

Albrecht rytíř Dittmann von Vendeville odešel do výslužby v březnu 1875 jako plukovník a velitel 10. praporu pevnostního dělostřelectva. Od 17. srpna 1876 domovsky příslušný do Českých Budějovic, přestože trvale žil v Praze. S manželkou Annou rozenou von Castellain (*1844) měl syny Albrechta (*1866), Eduarda (*1876) a Alfreda (*1879) a dcery Annu (*1862), Leu (*1864), Bertu (*1865) a Emilii(*1870). Roku 1891 (přihlášen k pobytu 16. listopadu) se jakožto plukovník na penzi přestěhoval do Prahy, kde také 2. ledna 1905 v domě číslo popisné 533 na Novém Městě pražském zemřel. Byl pohřben v rodinném hrobě na Vyšehradském hřbitově v Praze. 

Tento hrob byl v nedávné době prodán a (zřejmě novými majiteli) roku 2018 mimořádně necitlivě upraven. Jména pohřbených byla přebroušena a nahrazena příjmením kupců hrobu. Z někdejšího náhrobku tak zůstal pouze erb, který ale s novými vlastníky nemá žádnou souvislost.

 

Michal FIALA - Jan ŽUPANIČ

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com