Dittl von Wehrberg

Carl Dittl se narodil 28. ledna 1833 v Laibachu (dnes Ljubljana, Slovinsko). Do armády dobrovolně vstoupil už v 15 letech roku 1848, aby mohl bojovat proti vnitřním a vnějším nepřátelům, jak uvedl ve své žádosti o nobilitaci z 28. ledna 1875. Krátce po svém narukování se podílel na obraně budínské pevnosti a padl do zajetí maďarských povstalců. Během tažení 1859 se účastnil bitev u Magenty a Turbiga, za Prusko-rakouské války roku 1866 utrpěl v bojích u Vysokova mrzačící poranění levé ruky, které vedlo spolu s pozdějším poškozením hrudníku k jeho předčasnému superarbitrování v lednu 1875, když měl odslouženo 26 let a pět měsíců. Z nejvyšší milosti jej císař František Josef I. nejvyšším rozhodnutím ze dne 29. března 1875 povýšil za prokázané služby do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 2. června 1875 mu udělil predikát von Wehrberg a erb:

V modro – zlatě děleném štítě stojí na zeleně porostlé skále stříbrná kvádrová věž s cimbuřím prolomená dvěma černými okny vedle sebe a černou bránou se zlatou polospuštěnou zlatou mříží, z cimbuří vyrůstá zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com