Ditters von Dittersdorf

Listinou danou ve Vídni 5. června 1773 povýšila císařovna Marie Terezie Carla Ditterse, fořtmistra vratislavského knížete-biskupa v Niském vévodství, do šlechtického stavu, udělila mu predikát von Dittersdorf a erb:

Ve štítě modro – zlatě šachovaném v šesti sloupcích a osmi řadách je stříbrná labuť. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou rozevřená modro – zlatě šachovaná křídla, mezi nimi labuť ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com