Dirmoser z Bercheggu

Ludwig Dirmoser se narodil 8. července v Opavě. Do armády narukoval 21. října 1886 k pluku polních myslivců č. 7  v nejnižší hodnosti. Myslivcem titulárním závodčím se stává 3. srpna 1888, titulárním podmyslivcem 2. července 1889 a titulárním četařem 22. října 1889. 18. srpna 1890 přechází k pěšímu pluku č. 84 jako kadet pěšák titulární šikovatel, kadetem desátníkem titulárním šikovatelem je od 21. října 1890, kadetem zástupcem důstojníka od 1. ledna 1891. Hodnosti poručíka dosahuje 1. května 1893. 1. května 1896 je převelen k pěšímu pluku č. 45, v jehož řadách se stává 1. listopadu 1896 nadporučíkem. V této hodnosti je přeřazen k zeměbraně, konkrétně k 21. pěšímu pluku, a to 18. února 1905, na hejtmana 2. třídy je povýšen 1. listopadu 1905. 1. listopadu 1909 je jako hejtman přeřazen k pluku zemských střelců č. III, 1. listopadu 1910 k pěšímu pluku č. 10. Po vypuknutí Velké války bojuje proti Rusku na východní frontě a 1. května 1915 je povýšen na majora. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 13. února 1917 jej císař Karel I. za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji povýšil do šlechtického stavu. Diplomem ze dne 24. března 1917 mu udělil titul šlechtic/Edler, predikát z Bercheggu/von Berchegg a erb:

V modrém štítě rostou na přirozené půdě tři zlaté obilné klasy provázené v každém z horních rohů stříbrnou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené zlato – modře, levé stříbrno – modře.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com