Dimić de Belibreg

Císař František Josef I. povýšil 6. června 1901 bývalého podplukovnéka Árona Dimiće, spolu se synem Szilárdem (Konstantinem) a dcerou Olgou vzešlými z manželství s Milevou Zsurzsul, za čtyřicetiletou službu do uherského šlechtického stavu, udělil jim preeikát belibregi (de/von Belibreg) a erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. v červeném je na zlaté koruně obrněná pravá paže držící v nahé pěsti šavli se zlatým jilcem a záštitou. 2. a 3. v modrém vychází za stříbrným skalnatým trojvrším zlaté slunce převýšené dvěma zlatými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené modro – zlatě, levé stříbrno – červeně, mezi nimi paže ze štítu, mezi jejímž loktem a šavlí je zlatá pětihrotá hvězda.

Királyi Könyvek, 70. kötet, 899-900 oldal; 71. kötet, 22-24 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com