Dierkes

Ludwig Matthäus Franz Maria Dierkes se narodil 28. dubna 1826 v Benátkách. Do armády vstoupil 10. srpna 1840 k pionýrskému sboru jako pionýr ex propriis. 1. září 1843 přechází jako vojín ex propriis k pěšímu pluku č. 38. 17. května 1844 povyšuje na desátníka, 7. dubna 1848 se stává poručíkem 2. třídy, poručíkem 1. třídy se stává 1. června 1848. Na nadporučíka je povýšen 20. listopadu 1849, 20. prosince 1856 získává hodnost hejtmana 2. třídy. 1. srpna 1859 je odeslán na dočasnou penzi, z níž se vrací 1. srpna 1862, a to k pěšímu pluku č. 61, v jehož řadách se 3. ledna 1863 stává hejtmanem 1. třídy a 23. dubna 1869 majorem. 1. listopadu 1871 je převelen k pěšímu pluku č. 48, 1. května 1876 je povýšen na podplukovníka. 1. listopadu 1876 přechází k pěšímu pluku č. 63, kde 16. září 1878 získává hodnost plukovníka. Po dvou dnech, 18. září 1878, se dostává k pěšímu pluku č. 19 a 22. března 1884 k 62. pěší divizi. K 1. listopadu je penzionován v hodnosti titulárního generálmajora. Účastnil se tažení v letech 1848 a 1849 v Itálii, války s Pruskem roku 1866 a okupace Bosny a Hercegoviny v letech 1878. Za účast v bitvě u Santa Lucie 6. května 1848 obdržel vojenskou záslužnou medaili a za bitvu u Hradce Králové vojenský záslužný kříž. Za více jak třicet let služby v armádě jej císař František Josef I. povýšil 26. února 1895 do šlechtického stavu, udělil mu titul Edler, predikát von a erb:

Dělený štít. Nahoře jsou ve zlatě dva zkřížené meče se zlatým jilcem a záštitou. Dole v modrém stojí na zeleném pahorku stříbrný hrad s věží s černou bránou provázenou po každé straně střílnou, třemi okny v patře vedle sebe a s cimbuřím, po každé straně věže je cimbuřový postranní trakt se třemi střílnami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, jedno zlaté mezi dvěma modrými.

Umírá 12. října 1897.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com