Diego

Španělský král Filip II. listinou danou v Toledu 23. prosince 1560 na přímluvu Iñiga Lopeze de Mondragon udělil za zásluhy při zásobování Gonzala Pizzara a jeho společníků Diegovi, kaziku ostrova Puná, erb:

Uvnitř červené bordury se čtyřmi berany, čtyřmi chleby a dvěma hruškami, vším zlatým, plují po mořské modré a bílé vodě pod sebou dvě kanoe plné zásob, jako jsou berani, chleby a ovoce, každou kanoi pohánějí vesly dva indiáni, nad kánoemi je na zelené půdě vesnice a dvě strážní věže, u spodního okraje štítu je skála přirozené barvy. Na štítě spočívá kolčí přílba s točenicí a s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je koš plný zásob, z nějž vyrůstá beran.

Paz y Mélia, A.: Nobiliario de conquistadores Indias. Madrid 1892, p. 259-260, l. VIII/3.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com