Dickinson

Dickinson

 

Heinrich Dickinson, Esquire, vstoupil do rakouské armády roku 1838. Roku 1848 se účastnil (8. dubna) jako nadporučík pěšího pluku Zanini boje u Montebello Vicentino a pod polním zbrojmistrem Ludwigem von Welden obléhání Benátek. Roku 1849 se podílel na obléhání Essegu (dnes Osijek) a Petrovaradína, a střetu u Futaku (dnes Futog, Srbsko). Při tažení do Itálie roku 1859 působil jako křídelní pobočník II. armádního sboru, účastnil se bitev u Magenty a Solferina a byl povýšen na majora a později na podplukovníka. Roku 1866 bojoval u Jičína a později vedl útok u Chlumu, kde utrpěl zranění, jehož následkům 10. srpna 1866 podlehl. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 31. prosince 1866 mu císař František Josef I. udělil Řád Železné koruny III. třídy s válečnou dekorací. Heinrich Dickinson byl ženatý s Marií, dcerou tajného rady Leopolda svobodného pána von Hennet, a měl s ní syny Heinricha Ludwiga (*Lemberg, 1862) a Paula Heinricha (*Teplice, 1866). Na žádost matky a jejího otce je císař František Josef I. na základě uděleného řádu povýšil listinou danou ve Vídni 26. října 1870 do rytířského stavu, udělil jim predikát Ritter von a erb (vycházející z erbu potvrzeného anglickým králem Karelm II.):

Ve stříbře je černá snížená krokev provázená třemi černými půlměsíci. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s černo – stříbrnými přikrývadly. Klenoty: I. přirozený čáp; II. obrněná paže držící v nahé pěsti meč se zlatým jilcem a záštitou dvakrát ovinutý zelenou vavřínovou ratolestí. Pod štítem se vine stříbrná páska s černou devizou VIAM RESPICE.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com