Děvína, z

Listinou danou v Praze 3. února 1603 udělil císař Rudolf II. Janu Duchoslavu Kadovskému, Bohuslavu Gerlovi, Matyáši Jirkovskému, Diviši Rotnpergerovi a Michalu Bezděkovskému, měšťanům Starého Města pražského, a Jakubu Drnovskému, měšťanovi města Slaného, predikát z Děvína a erb:

Šikmo dělený štít. Nahoře je v modrém rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě červený půlměsíc. Dole je ve zlatě stříbrné kosmé břevno se dvěma zlatými hvězdami vedle sebe. Na štítě spočívá korunovaná kolčí přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dva rohy, pravý dělený stříbrno – červeně, levý zlato – modře, mezi nimi rostoucí lev ze štítu.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 10, 12.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com