Devćić von Siegwardein

Mathias Devćić se narodil roku 1831 ve Smiljan v Chorvatsku. 15. dubna 1843 se stal chovancem plukovního vzdělávacího domu pěšího pluku č. 62 v Szegedu, odkud 10. ledna 1848 vychází jako vojín. 14. července 1848 se stává desátníkem, 1. října 1850 šikovatelem, 16. září 1852 poručíkem I. třídy, 22. listopadu 1854 poručíkem 1. třídy a nadporučíkem 1. května 1859. 1. února 1860 je přeložen k pěšímu pluku č. 63, kde je 10. května 1865 povýšen na hejtmana 2. třídy a 6. VI. 1866 hejtmana 1. třídy. Účastnil se „říjnových událostí“ ve Vídni 1848, obléhání Komorn (dnes Komárno, Slovensko), při němž padl do zajetí vzbouřenců. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 20. července 1878 jej císař František Josef I. už jako titulárního majora z obzvláštní milosti povýšil do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 18. října 1878 mu udělil titul Edler, predikát von Siegwardein a erb:

Štít je rozdělen stříbrným břevnem, nahoře je v modrém zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou. Dole jsou v červeném tři stříbrné koule. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dva sloní choboty, pravý dělený zlato – modře, levý červeno – stříbrně, mezi nimi lev ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com