Dévay de Füzérkomlós

Listinou danou v Ischlu 27. července 1913 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu Ignácze Dévaie, kuriálního soudce zaměstnaného na ministerstvu spravedlnosti, spolu se synem Istvánem a dcerami Margit a Erzsébet vzešlými z manželství s Emmou Fuchs, změnil jim jméno na Dévay, udělil predikát füzérkomlósi (de/von Füzérkomlós) a erb:

V modrém štítě sedí na zeleném pahorku zlatá sova. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě zlaté miskové váhy.

Királyi Könyvek, 72. kötet 809 oldal; 73. kötet, 32, 33 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com