Deutsch de Macelj

Císař František Josef I. povýšil 25. listopadu 1910 Fülöpa Deutsche, velkostatkáře a velkoobchodníka v Záhřebu, spolu se syny Vilmosem, Benjaminem a Albertem vzešlými z manželství s Franziskou Hertmann do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát macelji (de/von Macelj) a erb: Polcený štít.

Vpravo je ve zlatě na zeleném trojvrší přirozený dub o třech větvích, každá je zakončena třemi zelenými listy. Vlevo v modrém je červené, stříbrně lemované šikmé vlnité břevno. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě tři stonky, každý s jedním žaludem.

Királyi Könyvek, 72. kötet, 243, 389-391 oldal.

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com