Deutsch de Kemenesmihályfa

22. února 1905 povýšil František Josef I. Antala Deutsche, hospodářského spisovatele, vedoucího rubriky v Pester Lloydu, jeho syna Oszkára a dceru Olgu vzešlé z manželství s Vilmou Böhm do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát kemenesmihályfai a erb:

Polcený štít. Vpravo je ve zlatě modré kosmé břevno se zlatou hvězdou a stříbrnou lilií. Vlevo v modrém sedí na otevřené knize se zlatou ořízkou mírně doprava natočená přirozená sova. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí stříbrný lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě tři zlaté pšeničné klasy.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com