Dettelbach

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 21. března 1914 povýšil císař František Josef I. do šlechtického stavu Johanna Dettelbacha narozeného roku 1850 ve Štýrském Hradci, komerčního radu a průmyslníka tamtéž. Listinou danou ve Vídni 6. července 1914 udělil Johannu von Dettelbach erb:

Ve stříbrném štítě je modrá špice se stříbrnou hlavou a krkem kohouta s červeným hřebínkem, jazykem a lalokem provázená dvěma modrými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dva modré rohy, mezi nimi hlava ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com