Dervin von Waffenhorst

Franz Dervin se narodil v Mohuči roku 1781. Do rakouské armády narukoval roku 1799 a od té doby se účastnil všech válek s Francií. Roku 1809 byl povýšen na podporučíka. 1. března 1838 jej císař Ferdinand I. povýšil za více jak třicet let služby v armádě do šlechtického stavu, udělil mu predikát von Waffenhorst a erb:

Čtvrcený štít. 1. v červeném stříbrné kosmé vlnité břevno. 2. a 3. do středu obrácený zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou a v levé zelený vavřínový věnec. 4. v zeleném stříbrné kosmé vlnité břevno. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a černo – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

Göbl, Michael: Die Schlacht von Aspern 1809 in Namen und Wappen. Ein regionales Ereignis der Weltgeschichte und seine heraldisch-symbolische Umsetzung.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com