Deirrer

Císař Leopold II. povýšil 14. března 1791 Tobiase Deirrera, obyvatele chorvatského Osijeku, do uherského šlechtického stavu a udělil mu erb:

Ve zlatém štítě je modrá špice, v níž po přirozené vodě pluje stříbrným vytvořeným půlměsícem převýšený dřevěný člun, v kterém mezi dvěma veslujícími vojáky sedí třetí, všichni mají stříbrné uniformy s červenými výložkami, krajní vojáci mají vysoké čáky, prostřední má klobouk, vše černé. Špice je po každé straně provázena přirozeným delfínem obráceným hlavou dolů. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě černá rozevřená křídla, mezi nimi rostoucí zlatý gryf s červeným jazykem držící v pravém pařátu šavli se zlatým jilcem a záštitou a v levém tři zlaté klasy.

Csergheö de Nemes-Tacskánd, Géza: Siebmacher’s Wappenbuch. IV. Band, XV. Abteilung. Der Adel von Ungarn sammt den Nebenländern der St. Stephans-Krone, s. 129, taf. 101.

Libri regii, 55. kötet, 547-550 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com