Déchy de Marosdécse

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 29. října 1882 povýšil císař František Josef I. Móra Déchyho, vládního radu, místopředsedu Uherské zeměpisné společnosti (Magyar Földrajzi Társaság), do uherského šlechtického stavu. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 5. října 1908 mu udělil predikát marosdécsei (de/von Marosdécse). Listinou vydanou ve Vídni 14. října 1910 mu udělil erb:

Ve štítě je modré kosmé břevno se stříbrnou hvězdou. Nahoře po něm ve zlatě kráčí černý lev s červeným jazykem, dole je v červeném na zeleném trojvrší zlatá koruna. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou a v levé tlapě hnědou žerď s červeně, stříbrně a zeleně děleným praporcem.

Királyi Könyvek, 68. kötet, 611 oldal; 71. kötet, 883 oldal; 72 kötet, 317-319 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com