Davidov de Illáncsa

Listinou danou v Jasle 12. září 1900 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu Svetozára Davidova, plukovníka lanciérského pluku Victor baron Ramberg č. 8, udělil mu predikát illáncsai (de/von Illáncsa) a erb:

Čtvrcený štít. 1. v červeném stříbrná orlice s červeným jazykem. 2. zlato-černě šachováno. 3. ve zlatě do středu obrácená černá koňská hlava se zlatou uzdou. 4. v červeném stříbrné kosmé břevno se čtyřmi červenými hvězdami uspořádanými do úhlu. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a černo – zlatými přikrývadly. Klenotem je obrněná paže držící meč se zlatým jilcem a záštitou. Pod štítem se vine černá páska se zlatou devizou FORTUNA RT FORTITUDINE.

Királyi Könyvek, 70. kötet, 728, 822-826 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com