Daublebsky von Eichhain

Maximilian Daublebsky se narodil ve Vídni 17. ledna 1865 jako nemanželský, ale legitimovaný syn admirála Maximiliana svobodného pána Daublebského von Sterneck a Amalie Pabstové rozené svobodné paní Matzové von Spiegelfeld. Odveden byl 1. července 1883 jako námořní kadet 2. třídy a student Námořní akademie. Kadetem 1. třídy se stal 24. prosince 1885, námořním fendrychem 1. května 1888, poručíkem řadové lodi 2. třídy 1. května 1894, poručíkem 1. třídy 1. května 1898, korvetním kapitánem 1. května 1907, fregatním kapitánem 1. listopadu 1909 a kapitánem řadové lodi 1. května 1912. 1. května 1917 byl povýšen na kontradmirála. Na základě nejvyššího rozhodnutí ze dne 16. července 1918 byl 1. srpna 1918 propuštěn na odpočinek spolu s udělením titulu a charakteru viceadmirála. Od 15. srpna 1913 velel bitevní lodi Zrinyi, s kterou se účastnil Velké války. 24. května 1915 ostřeloval italský přístav Senigallia, poté bránil přístav Pula před útoky řiditelných balonů. 30. května, 7. června a 5 srpna 1916 se podílel na obraně Puly před nepřátelskými nálety. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 16. října 1918 jej císař Karel I. za více jak třicetiletou službu v armádě s účastí v boji povýšil do šlechtického stavu. Dle oznámení ministerstva vnitra ze dne 22. října 1918 mu bylo povoleno užívat predikátu z Eichhainu/von Eichhain. Součástí žádosti o nobilitaci byl i popis erbu:

V modrém štítě roste na zeleném trojvrší přirozený dub provázený nahoře a po stranách stříbrnou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená stříbrno – modře dělená křídla, mezi nimi zelená dubová ratolest o třech listech. Pod štítěm se vine páska se stříbrnou devizou: Sei edel Edelmann (frakturou).

Vzhledem k rozpadu monarchie již diplom nebyl vystaven.

5. února 1904 Maximilian Daublebsky dostal povolení se oženit s Elisabeth svobodnou paní von Minutillo, svatba se konala 4. dubna téhož roku. Z manželství vzešli synové Bela Maria Franz Julian Maximilian Karl (*9. března 1906), Josef Maria Emanuel Maximilian a Karl Olivier Marie Emanuel Maximilian (oba narozeni 9. července 1909) a dcera Maria Josefa Amalia Elisabeth (*17. května 1907). Maximilian Daublebsky von Eichhain Zemřel na zámku Wildenegg v Kraňsku (grad Belnek, Slovinsko) a je pohřben na Hřbitově sv. Linharta ve Štýrském Hradci.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com