Dantscher von Kollesberg

Na základě Řádu Železné koruny III. třídy uděleného vlastnoručním listem ze dne 12. října 1876 císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 13. května 1877 Carla Dantschera narozeného roku 1813 v Pettau ve Štýrsku, vládního radu a profesora anatomie v Innsbrucku, do rytířského stavu, udělil mu predikát Ritter Dantscher von Kollesberg a erb:

V zeleném štítě je stříbrná lidská lebka en face. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby se zeleno – stříbrnými přikrývadly. Klenoty: I. kyta deseti pavích per ve třech řadách (4,3,3); II. přirozená sova na zeleném pahorku.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com