Dammers

Najvyšším rozhodnutím ze dne 17. září 1917 povýšil císař Karel I. z obzvláštní milosti Karla Dammerse narozeného roku 1848 ve Stade v Hannoversku, generálmajora ve výslužbě, a jeho adoptivního syna Maxe Paula Dammerse-Starcka narozeného roku 1889 v Potschappel v Sasku, nadporučíka pluku jízdních střelců č. 6 a velitele eskadrony strojních pušek císařských jízdních tyrolských střelců, do šlechtického stavu. Diplomem ze dne 13. února 1918 udělil Karlu von Dammers a Maxi Paulu von Dammers-Starck erb:

Pod červenou hlavou se stříbrnou hvězdou je ve zlatém štítě na skalnaté půdě černý kůň s červeným jazykem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com