Dalmanhorstu, z

Latinsky psanou listinou danou v Praze 17. září 1545 potvrdil král Ferdinand I. erb a predikát staroměstskému měšťanovi Fridrichu Ottonovi z Dalmanhorstu a současně potvrdil přijetí dalších staroměstských měštanů Ondřeje Klatovského, M. Ondřeje Philona a univerzitního profesora M. Václava Krušiny Vysokomýtského k tomuto predikátu a erbu:

V modrém štítě jsou tři černá kosmá břevna, na horním jeden, na prostředním čytři a na spodním dva zlaté trojlístky. Na štítě spočívá korunovaná kolčí přílba s modro – zlato – černými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, jedno modré, druhé zlaté s černými pruhy a na nich dalších šest zlatých lístků.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 9, 10.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com