Dagnen von Fichtenhain

Ludwig Dagnen se narodil roku 1807 v Gräfendorfu v Dolních Rakousích. Do armády vstupuje 24. října 1821 jako kadet 4. pěšího pluku. 1. října 1823 se stává c. k. kadetem, fendrychem je od 16. června 1830, na podporučíka je povýšen 21. února 1831 a na nadporučíka 1. listopadu 1834. 16. ledna 1843 dosahuje hodnosti místokapitána, od 1. června 1847 je hejtmanem. Spolu s povýšením na majora je 30. června 1853 převelen k 11. pěšímu pluku, v jehož řadách je 5. června 1859 povýšen na podplukovníka, jímž je až do konce ledna 1860. S platností od 1. února 1860 je penzionován. Během své kariéry se účastnil tažení do Uher roku 1849 a bitev u Raabu 28. června, Komorn (dnes Komárno) 2. a 11. července, Szörögu 5. srpna a Temesváru 9. srpna. Při tažení do Itálie roku 1859 bojoval 8. června u Melegnana. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji jej císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 25. června 1862 do šlechtického stavu, udělil mu predikát von Fichtenhain a erb:

Polcený štít. Vpravo je na zeleném pahorku přirozený smrk. Vlevo v modrém je zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě šavli se zlatým košem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro - zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední dělené zlato – modře, zadní opačně.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com