Dafert von Senseltimmer

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 13. dubna 1918 císař Karel I. povýšil do rytířského stavu Franze Daferta narozeného roku 1863 v Untermeidlingu v Dolních Rakousích, inženýra, doktora filosofie a ředitele Zemědělsko-chemické pokusné stanice ve Vídni. Listinou danou ve Vídni 3. června 1918 mu udělil predikát Ritter Dafert von Senseltimmer a erb:

Polcený štít. Vpravo červeno – stříbrně polceno s polovinou orla střídavých tinktur. V levém jsou v černém dvě zlatá břevna. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. tři pera, jedno stříbrné mezi dvěma červenými, přikrývadla červeno - stříbrná; II. dvě složená křídla, přední černé se dvěma zlatými břevny, zadní černé, mezi nimi zlatý jeřáb na stráži, přikrývadla černo – zlatá.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com