Dąbrowicki von Gromoboy

Emil Dąbrowicki se narodil roku 1830 v Grzymałówě v Haliči. Do armády narukoval 16. srpna 1849 jako vojín u pěšího pluku č. 55. 5. února 1851 se stává svobodníkem, 1. srpna 1851 desátníkem, 9. října 1851 kadetem a 5. dubna 1853 šikovatelem. 27. dubna 1859 dosahuje hodnosti poručíka 2. třídy a 5. května 1859 poručíka 1. třídy. V této hodnosti přechází 1. února 1860 k pěšímu pluku č. 73, kde je 30,. dubna 1866 povýšen na nadporučíka. 1. září 1869 je převelen k pěšímu pluku č. 58, 1. listopadu 1872 je přeřazen do zeměbrany, a to k praporu č. 56. 1. července 1874 k praporu č. 62 a 1. prosince 1874 k praporu č. 58, v jehož řadách získává 1. května 1875 hodnost hejtmana 2. třídy a 1. května 1877 hejtmana 1. třídy. 1. července 1877 je převelen k praporu č. 65, 1. ledna 1880 k praporu č. 69 a 1. ledna 1883 k praporu č. 62. 1. května 1889 se dostává k pěšímu pluku Stanislau č. 20, kde slouží až do svého penzionování v hodnosti titulárního majora 30. června 1895. Aktivně se zúčastnil války s Pruskem, kdy bojoval u Jičína a u Hradce Králové. Za více jak 30 let služby v armádě s účastí v boji jej císař František Josef I. povýšil 16. srpna 1905 do šlechtického stavu, udělil mu predikát von Gromoboy a erb:

Polcený štít s patou prorostlou zeleným trávníkem. Vpravo je ve stříbře přirozený dub. Vlevo v červeném stojí na trávníku stříbrný sokol chystající se k letu převýšený třemi stříbrnými hvězdami (2,1). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je vynikající obrněná paže s mečem.

Emil Dąbrowicki von Gromoboy měl tři syny, Emila (*1873), Valeriana (*1875) a Mariana (*1877).

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com