Burkhart-Schenk

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 4. června 1909 povýšil císař František Josef I. do šlechtického stavu Julia Burkhart-Schenka, dvorního radu na ministerstvu financí a hejtmana mimo službu narozeného roku 1849 ve Stanislau (Stanisławów) v Haliči. Listinou danou ve Vídni 1. července 1909 udělil Juliu von Burkhart-Schenk erb:

Pod zlatou hlavou s rostoucí černou orlicí s červeným jazykem dvakrát polceno. Pravá a levá třetina je modrá se zlatou hvězdou, prostřední červená se dvěma svisle postavenými meči se zlatým jilcem a záštitou vedle sebe, pravý meč je hrotem dolů, levý hrotem nahoru. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, černé, zlaté a modré.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com