Archivováno NK ČR

Studie k dějinám šlechty content

Der jüdische Adel in der Donaumonarchie (Jan ŽUPANIČ)

ŽUPANIČ, Jan, Der jüdische Adel in der Donaumonarchie, in: Sutter, Rolf E., Identität in Genealogie und Heraldik, Genealogia & Heraldica. XXIX.

Znak města Skutče (Jan ŽUPANIČ)

Županič, Jan. Znak města Skutče, in: Voráček, Emil a kol., Dějiny Skutče, Radek Drahný : Pardubice, s. 361-364, ISBN 978-80-903734-6-4.

Šlechta a aristokracie v podunajské monarchii (Jan ŽUPANIČ)

ŽUPANIČ, Jan, Šlechta a aristokracie v podunajské monarchii, in: Federmayer, Frederik a kol., Magnátské rody v našich dejinách 1

Podnikatel, mecenáš i radikál. Schönererové v rakouských dějinách (Jan ŽUPANIČ)

Županič, Jan. Podnikatel, mecenáš i radikál.

Vznik rodu Wrbna-Kaunitz. Skrytá historie šlechtického rodu (Jan ŽUPANIČ)

Županič, Jan. Vznik rodu Wrbna-Kaunitz. Skrytá historie šlechtického rodu, in: Malíř, Jiří – Rája, Martin (ed.), JUDr.

Schwarzenbergové – vzor či nepřítel. Aristokracie na prahu moderní doby (Jan ŽUPANIČ)

ŽUPANIČ, Jan. Schwarzenbergové – vzor či nepřítel. Aristokracie na prahu moderní doby. In Gaži, Martin a kol.

Realismus či tradice? K heraldickému sebevyjádření židovské šlechty (Jan ŽUPANIČ)

Županič, Jan. Realismus či tradice? K heraldickému sebevyjádření židovské šlechty.

Rakousko-uherské záslužné řády a udílení šlechtictví v podunajské monarchii (Jan ŽUPANIČ)

Županič, Jan. Rakousko-uherské záslužné řády a udílení šlechtictví v podunajské monarchii.

Popper z Podhrágy (Jan ŽUPANIČ)

Županič, Jan. Popper z Podhrágy, Heraldická ročenka, 2011, vol. XXXIV., p. 148-153, ISBN 978-80-902772-8-1.

Parishové ze Senftenbergu (Jan ŽUPANIČ)

Županič, Jan. Parishové ze Senftenbergu, Heraldická ročenka, 2009, vol. XXXII., p. 115-122, ISBN 978-80-902772-7-4.

Poslední komentáře