Archivováno NK ČR

Wurm

Na základě Řádu Marie Terezie uděleného císařským rozkazem ze dne 14. srpna 1917 povýšil Karel I. nejvyšším rozhodnutím ze dne 17. srpna 1917 Wenzela Wurma narozeného roku 1859 v Karlíně v Čechách (+Vídeň, 21. března 1921), inženýra, tajného radu, generálplukovníka a velitele 1. sočské armády, do stavu svobodných pánů. Listinou danou ve Vídni 19. října 1917 udělil Ing. Wenzelu svobodnému pánu von Wurm erb:

V modrém štítě na červené patě, na níž je nahoře položeno stříbrné vlnité břevno, je skalnatý horský vrchol, na němž se vztyčuje oheň chrlící zlatý drak se zahroceným ocasem a s červenou zbrojí, který v předních tlapách drží zlatého, doleva obráceného hada s červenou zbrojí. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí drak s hadem ze štítu. Štítonoši jsou dva zlatí, zlatě korunovaní lvi s červeným jazykem a zbrojí stojící na stříbrné pásce s černou devizou: FIDES ET VERITAS.

 

Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
Wurm, von 1917Wurm, von 1917257.17 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře