Archivováno NK ČR

Wolf von Monte San Michele

Boleslav Wolf se narodil 18. září 1864 v Přelouči, ale domovsky příslušný byl do Prahy. Do armády byl odveden 14. září 1881 k tyrolským císařský myslivcům. Kadetem se stal 18. srpna 1885 u pionýrského pluku, v jehož řadách zůstává i po dosažení hodnosti poručíka (18. srpna 1888) a nadporučíka (1. května 1891). 1. května 1893 je zařazen k 3. pionýrskému praporu, 1. listopadu 1894 je přidělen ke generálnímu štábu. Na hejtmana je povýšen 1. srpna 1897 spolu s převelením k pěšímu pluku č. 10. K 1. květnu 1899 je přeložen ke sboru generálního štábu a k 1. listopadu 1901 k pevnostnímu velitelství v Tridentu. 1. května 1903 přechází k zeměbraneckému pěšímu pluku č. 7, 1. října 1905 k 8. sborovému velitelství, tam je 1. listopadu 1905 povýšen na majora. Od 1. listopadu 1907 slouží vě štábu 46. zeměbranecké pěší divize, 10. dubna 1908 se dostává k pěšímu pluku č. 75, 1. listopadu 1809 je povýšen do hodnosti podplukovníka. V této hodnosti přechází 11. června 1911 k pěšímu  pluku č. 98 a tam je 1. listopadu 1912 povýšen na plukovníka. Jako plukovník slouží od 1. listopadu 1913 u pěšího pluku č. 78, 22. září 1915 je pověřen velením 34. pěší brigády. 1. listopadu 1916 obdržel povýšení na generálmajora. Ihned po vypuknutí Velké války se účastní bojů na Sávě a v severozápadním Srbsku, je při ofenzivě z horského pásma Gučevo přes Cer planinu a při ofenzivě od Kolubary na Arangjelovac. Poté bojuje v Bukovině během ofenzivy přes Dornavatru (Vatra Dornei), Mestecanestie (Mestecăniș), Kolomeu a Stanislawów až k Łomnici a během ofenzivy přes Dněstr. Od podzimu 1915 bojoval v 3., 4. a 5. bitvě na Soče. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 30. listopadu 1917 jej císař Karel I. povýšil do šlechtického stavu. Listinou ze dne 2. února 1918 mu udělil predikát von Monte San Michele a erb:

Polcený štít. Vpravo ve stříbře stojí na obou prostředních pahorcích zeleného čtyřvrší červený vlk se zlatou zbrojí a jazykem držící v předních tlapách před sebou vytasený meč s červenou čepelí a zlatým jilcem a záštitou. Vlevo v červeném stojí na zeleném trávníku napříč protékaném stříbrnou řekou zlatá ruina rozstříleného kostela, jehož vpravo stojící věž je prolomena zavřenou bránou a dvěma okny pod sebou, loď je prolomena třemi okny vedle sebe. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno - stříbrnými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí vlk ze štítu.

 

Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
Wolf von Monte San Michele 1918Wolf von Monte San Michele 1918195.91 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře