Archivováno NK ČR

Poppov

Listinou danou ve Vídni 16. srpna 1816 císař František I. povýšil Demetria Poppovicse, podplukovníka Szluinského hraničářského pluku, do uherského šlechtického stavu, povolil mu změnu jména na Poppov a udělil mu erb:

Dělený štít. Nahoře polceno. Vpravo v modrém jsou tři zlaté hvězdy (1,2), vlevo v červeném zlatá koruna zdobená drahokamy. Dole v modrém jsou vedle sebe tři zelené pahorky, prostřední je větší, na každém roste jedle a na prostředním je před jedlí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, jedno zlaté mezi dvěma modrými.

Királyi Könyvek, 63. kötet, 989-992 oldal.

 

Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
Poppov 1816Poppov 1816186.45 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře