Kolbensteiner

Na základě Řádu Železné koruny II. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 27. února 1874 císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 3. června 1874 do stavu svobodných pánů Wilhelma Kolbensteinera narozeného roku 1819 v Linzi, sekčního šéfa na ministerstvu obchodu a generálního ředitele pošt a telegrafů, udělil mu predikát svobodný pán/Freiherr von a erb:

Ve zlato – modře děleném štítě je kosmo vzlétající stříbrný holub s červeně zapečetěným dopisem v zobáku. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě otevřená, zlato – modře dělená křídla. Štítonoši jsou dva zlatí gryfi s červeným jazykem na bronzové arabesce, z níž splývá modrá páska se zlatou devizou SEMPER IDEM.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com