Klimesch

Na základě řádu Železné koruny III. třídy uděleného 11. prosince 1882 za padesátiletou věrnou a prospěšnou službu císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 8. března 1883 do rytířského stavu Antona Klimesche narozeného roku 1813 v Brně, místodržitelského radu a přednostu místodržitelského účetního oddělení v Brně, udělil mu predikát rytíř/Ritter von a erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. v modrém polovina zlaté orlice s červenou zbrojí a jazykem. 2. a 3. ve zlatě černý hrot do poloviny pole zakončený polovinou nepřepásané lilie. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí zlatá orlice s červenou zbrojí a jazykem, přikrývadla modro – zlatá; II. dvě složená křídla, přední zlaté s lilií ze štítu, zadní černé, přikrývadla černo – zlatá.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com