Kleyle

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 14. října 1828 císař František I. povýšil do rytířského stavu Franze Joachima Kleyleho, vládního radu a dvorního radu u dvora arcivévody Karla. Listinou danou ve Vídni 23. prosince 1828 mu udělil predikát rytíř/Ritter von a erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. ve stříbře polovina černého orla s červeným jazykem. 2. v modrém tři přirozené včely (1,2). 3. v modrém na zeleném trávníku skalnatá hora. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. černý orel s červenými jazyky, přikrývadla černo – stříbrná; II. dvě složená modrá křídla, na předním včely ze štítu, přikrývadla modro – stříbrná. Pod štítem se vine páska s devizou FIDE ET LABORE.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com