Klaudy (1871)

Na základě Řádu Železné koruny III. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 6. července 1871 povýšil císař František Josef I. listinou danou ve Vídni 14. září 1871 do rytířského stavu Claudia Alexandera Klaudyho narozeného roku 1833 ve Velké Bystřici na Moravě, inspektora I. třídy generální inspekce rakouských železnic, udělil mu predikát rytíř/Ritter von a erb:

Čtvrcený štít. 1. v červeném stříbrné kosmé břevno s přirozenou včelou. 2. ve zlatě se přes přirozenou vodu mezi dvěma skalnatými břehy klene železný příhradový most podepřený čtyřmi kamennými pilíři. 3. černo – zlatě polceno s orlem střídavých tinktur s červenými jazyky. 4. v červeném stříbrný dvojocasý lev s červeným jazykem a zlatou zbrojí. Na štítě spočívají dvě korunované přílby. Klenoty: I. rostoucí lev ze štítu, přikrývadla červeno – stříbrná; II. dvě složená křídla, přední černé se zlatou hvězdou, zadní zlaté, přikrývadla černo – zlatá. Pod štítem se vine zlatá páska s černou devizou PER ACTIVITATEM AD HONOREM.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com